CTCP Cấp nước Bến Thành
Nhóm ngành: Tiện ích
Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/01/19 14,800 0(0.00%) 0960100--
22/01/19 14,800 0(0.00%) 01,800100--
21/01/19 14,800 0(0.00%) 01,733.33100--
18/01/19 14,800 0(0.00%) 01,240100--
17/01/19 14,800 0(0.00%) 0680100--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
BTW: Báo cáo tài chính quý 4/2018
BTW: Kết quả kiểm toán Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành
BTW: Báo cáo quản trị công ty năm 2018
BTW: Báo cáo tài chính quý 3/2018
BTW: Nguyễn Trúc Mai - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 8,400 CP
BTW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018
BTW: Về việc giao dịch hợp đồng với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (tổ chức có 3 thành viên làm người đại diện vốn góp tham gia vào HĐQT tại Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành)
Tải tài liệu
   BTW: BCTC quý 4 năm 2018
   BTW: Báo cáo tình hình quản trị năm 2018
   BTW: BCTC quý 3 năm 2018
   BTW: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
   BTW: BCTC quý 2 năm 2018
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HNX
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 14/11/2017
Vốn điều lệ 93,600,000,000
Số CP niêm yết 9,360,000
Số CP đang LH 9,360,000