CTCP Nước sạch Bắc Giang
Nhóm ngành: Tiện ích
Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/01/19 10,000 0(0.00%) 0----
22/01/19 10,000 0(0.00%) 0----
21/01/19 10,000 0(0.00%) 0----
18/01/19 10,000 0(0.00%) 0----
17/01/19 10,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
BGW: Báo cáo tài chính quý 4/2018
BGW: Thay đổi nhân sự
BGW: Nghị quyết HĐQT
BGW: Báo cáo tài chính quý 3/2018
BGW: Báo cáo tài chính quý 2/2018
BGW: Thông báo số 201/TB-NSBG về việc Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán
BGW: Nghị quyết HĐQT
Tải tài liệu
   BGW: BCTC quý 4 năm 2018
   BGW: Nghị quyết HĐQT v/v bán buôn nước sạch
   BGW: BCTC quý 3 năm 2018
   BGW: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2018
   BGW: BCTC quý 2 năm 2018
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 31/10/2017
Vốn điều lệ 181,494,460,000
Số CP niêm yết 18,149,446
Số CP đang LH 18,149,446