CTCP May mặc Bình Dương
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm may mặc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/01/19 38,000 +200(0.53%) 100633.33600--
22/01/19 37,800 0(0.00%) 0----
21/01/19 37,800 0(0.00%) 0----
18/01/19 38,000 +2,000(5.56%) 900528.57380-100
17/01/19 36,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
BDG: Báo cáo tài chính quý 4/2018
BDG: Báo cáo tài chính quý 4/2018 (công ty mẹ)
BDG: Nghị quyết HĐQT
BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
BDG: Công ty TNHH Thương Mại Việt Vương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,080,000 CP
BDG: Hứa Tuấn Cường - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 1,080,000 CP
Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Thay đổi sở hữu lớn tại CTF
Tải tài liệu
   BDG: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2018
   BDG: BCTC Công ty mẹ quý 4 năm 2018
   BDG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
   BDG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2018
   BDG: BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2018
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngày niêm yết 06/04/2016
Vốn điều lệ 120,000,000,000
Số CP niêm yết 12,000,000
Số CP đang LH 12,000,000