CTCP Sông Đà Hà Nội
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất xăng dầu và than đá

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/01/19 5,200 0(0.00%) 0----
22/01/19 5,200 0(0.00%) 0----
21/01/19 5,200 0(0.00%) 0----
18/01/19 5,200 0(0.00%) 0----
17/01/19 5,200 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ASD: Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin
ASD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
ASD: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ASD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ASD: Thay đổi nhân sự
ASD: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ASD: Báo cáo thường niên 2017
Tải tài liệu
   ASD: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   ASD: Báo cáo thường niên năm 2017
   ASD: BCTC Kiểm toán năm 2017
   ASD: Báo cáo tình hình quản trị năm 2017
   ASD: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất xăng dầu và than đá
Ngày niêm yết 27/12/2014
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 4,000,000
Số CP đang LH 4,000,000