CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn
Nhóm ngành: Sản xuất nông nghiệp
Ngành: Chăn nuôi

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/11/20 3,200 0(0.00%) 0----
23/11/20 3,200 0(0.00%) 0----
20/11/20 3,200 0(0.00%) 10----
19/11/20 3,200 0(0.00%) 0----
18/11/20 3,200 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương
APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương
APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương
APT: Thay đổi nhân sự
APT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Hồ Thị Sương
APT: Thay đổi nhân sự
APT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tải tài liệu
   APT: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   APT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   APT: Nghị quyết HĐQT số 05 ngày 09.06.2020
   APT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
   APT: Báo cáo thường niên năm 2019
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất nông nghiệp
Ngành Chăn nuôi
Ngày niêm yết 07/06/2019
Vốn điều lệ 88,000,000,000
Số CP niêm yết 8,800,000
Số CP đang LH 8,800,000