CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất thực phẩm

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/11/20 9,700 0(0.00%) 0----
20/11/20 9,700 0(0.00%) 0----
19/11/20 9,700 0(0.00%) 0----
18/11/20 9,700 0(0.00%) 0----
17/11/20 9,700 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ANT: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ANT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ANT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ANT: Công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - ngày đăng ký cuối cùng: 13/4/2020
ANT: Nghị quyết Hội đồng quản trị
ANT: Huỳnh Thiện Nhân - Ủy viên HĐQT - đã bán 122,000 CP
ANT: Huỳnh Thiện Nhân - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 122,000 CP
Tải tài liệu
   ANT: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ANT: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ANT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
   ANT: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
   ANT: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 22/12/2016
Vốn điều lệ 60,000,000,000
Số CP niêm yết 6,000,000
Số CP đang LH 6,000,000