CTCP Armephaco
Nhóm ngành: Bán buôn
Ngành: Bán buôn hàng lâu bền

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/11/20 10,200 0(0.00%) 0----
23/11/20 10,200 0(0.00%) 0----
20/11/20 10,200 0(0.00%) 0----
19/11/20 10,200 0(0.00%) 0----
18/11/20 10,200 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
AMP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
AMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
AMP: Báo cáo tài chính năm 2018
AMP: Báo cáo tài chính năm 2019
AMP: Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ)
AMP: Báo cáo tài chính năm 2018 (Công ty mẹ)
AMP: Trần Thị Thanh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
Tải tài liệu
   AMP: Nghị quyết HĐQT số 321/2020 ngày 16.11.2020
   AMP: Nghị quyết HĐQT số 625/2020/NQ-HĐQT ngày 25.06.2020
   AMP: BCTC Hợp nhất năm 2019
   AMP: BCTC Công ty mẹ năm 2019
   AMP: BCTC Hợp nhất năm 2018
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Bán buôn
Ngành Bán buôn hàng lâu bền
Ngày niêm yết 12/01/2017
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Số CP niêm yết 13,000,000
Số CP đang LH 13,000,000