CTCP Xây dựng ALVICO
Nhóm ngành: Khai khoáng
Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
26/11/20 1,700 0(0.00%) 0----
25/11/20 1,700 0(0.00%) 0----
24/11/20 1,700 0(0.00%) 0----
23/11/20 1,700 0(0.00%) 0----
20/11/20 1,700 0(0.00%) 1,7002,033.33675--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ALV: Thay đổi nhân sự
ALV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ALV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ALV: Công bố thông tin nhận đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát
ALV: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhượng bán tài sản có giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất
ALV: Báo cáo thường niên 2019
ALV: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Tải tài liệu
   ALV: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ALV: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ALV: Nghị quyết HĐQT về việc nhượng bán tài sản có giá trị từ 15% trở lên trên tổng tài sản của Công ty tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất
   ALV: Nghị quyết HĐQT về việc lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
   ALV: Nghị quyết HĐQT về việc chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Khai khoáng
Ngành Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
Ngày niêm yết 21/06/2019
Vốn điều lệ 56,579,360,000
Số CP niêm yết 5,657,936
Số CP đang LH 5,657,936