CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất thực phẩm

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/11/20 4,900 0(0.00%) 0----
23/11/20 4,900 0(0.00%) 0----
20/11/20 4,900 0(0.00%) 7,3111,093.753,890.91-1
19/11/20 4,900 0(0.00%) 0----
18/11/20 4,900 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
AGF: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020
AGF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
AGF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020
AGF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2020
AGF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
AGF: Báo cáo tài chính quý 2/2020
Cắt giảm loạt chi phí, AGF báo lãi hơn 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020
Tải tài liệu
   AGF: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2020
   AGF: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020
   AGF: BCTC quý 2 năm 2020
   AGF: BCTC quý 1 năm 2020 (01/01/2020-31/03/2020)
   AGF: BCTC Kiểm toán quý 1 năm 2020 (Chuyển giao niên độ)
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất thực phẩm
Ngày niêm yết 24/02/2020
Vốn điều lệ 281,097,430,000
Số CP niêm yết 28,109,743
Số CP đang LH 28,109,743