CTCP Clever Group
Nhóm ngành: Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
Ngành: Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/11/20 58,600 -500(-0.85%) 56,0501,321.621,194.67--
23/11/20 59,200 -200(-0.34%) 65,5891,469.231,269.57-89
20/11/20 59,300 +900(1.53%) 87,2001,692.961,820.6924,0006,000
19/11/20 58,900 +900(1.55%) 59,5101,264.791,273.53-1,000
18/11/20 58,900 0(0.00%) 75,4829841,376.39--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ADG: Trích lục Nghị quyết Hội đồng quản trị
ADG: Ngày 16/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
ADG: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 9,712,333 cổ phiếu
ADG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ADG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
ADG: Nghị quyết Hội đồng quản trị
ADG: Thay đổi nhân sự
Tải tài liệu
   ADG: Trích lục Nghị quyết HĐQT về việc phục vụ công bố thông tin
   ADG: Trích lục nghị quyết HĐQT về việc phục vụ việc công bố thông tin
   ADG: Nghị quyết HĐQT số 11 ngày 20.07.2020
   ADG: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ADG: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ
Ngành Quảng cáo, quan hệ công chúng và dịch vụ liên quan
Ngày niêm yết 26/12/2019
Vốn điều lệ 180,003,330,000
Số CP niêm yết 18,000,333
Số CP đang LH 18,000,333