CTCP Xây lắp Thương mại 2
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/01/19 16,000 0(0.00%) 0----
22/01/19 16,000 0(0.00%) 0----
21/01/19 16,000 0(0.00%) 0----
18/01/19 16,000 0(0.00%) 0----
17/01/19 16,000 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ACS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ACS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
ACS: Báo cáo tài chính năm 2017
ACS: Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty mẹ
ACS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ACS: Ngày 13/07/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xây lắp Thương mại 2 (ACS)
Ngày 13/07/2017, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xây lắp Thương mại 2 (ACS)
Tải tài liệu
   ACS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   ACS: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018
   ACS: BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2017
   ACS: BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2017
   ACS: BCTC Kiểm toán năm 2016
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngày niêm yết 13/07/2017
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 4,000,000
Số CP đang LH 4,000,000