CTCP Xây lắp Thương mại 2
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/11/20 12,000 0(0.00%) 0----
23/11/20 12,000 0(0.00%) 0----
20/11/20 12,000 0(0.00%) 0----
19/11/20 12,000 -1,500(-11.11%) 39,30013,133.337,960--
18/11/20 13,500 -2,300(-14.56%) 100100200--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ACS: Báo cáo thường niên 2019
ACS: Thay đổi nhân sự
ACS: Thay đổi nhân sự
ACS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
ACS: Báo cáo tài chính năm 2019 (Công ty mẹ)
ACS: CTCP Bê Tông Ngoại Thương - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,966 CP
ACS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tải tài liệu
   ACS: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ACS: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   ACS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
   ACS: Nghị quyết đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản năm 2020
   ACS: Báo cáo thường niên năm 2019
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Xây dựng và Bất động sản
Ngành Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng
Ngày niêm yết 13/07/2017
Vốn điều lệ 40,000,000,000
Số CP niêm yết 4,000,000
Số CP đang LH 3,721,170