CTCP 32
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm da và liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
24/11/20 31,600 0(0.00%) 0----
23/11/20 31,600 0(0.00%) 0----
20/11/20 31,600 0(0.00%) 8001,050400--
19/11/20 34,000 +4,100(13.71%) 1,000750333.33--
18/11/20 29,900 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
A32: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP
A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP
A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 4,900 CP
A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP
A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 5,800 CP
A32: Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP
Tải tài liệu
   A32: Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
   A32: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   A32: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   A32: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
   A32: Báo cáo thường niên năm 2019
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm da và liên quan
Ngày niêm yết 23/10/2018
Vốn điều lệ 68,000,000,000
Số CP niêm yết 6,800,000
Số CP đang LH 6,800,000