CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm may mặc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
07/08/20 23,600 -150(-0.63%) 502,770904.241,322.323,6305,700
06/08/20 23,750 +1,500(6.74%) 805,5601,218.41,231.9211,0608,700
05/08/20 22,250 +1,450(6.97%) 907,2901,427.072,206.842,45067,530
04/08/20 20,800 -50(-0.24%) 334,670855.091,225.732,50057,170
03/08/20 20,850 +700(3.47%) 399,8101,029.331,116.688,240132,400
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
GIL: Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
GIL: Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu đến ngày 16/07/2020
GIL: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
GIL: Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2019 làm cổ phiếu quỹ
GIL: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2019
GIL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
GIL: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt BCTC riêng quý 2/2020
Tải tài liệu
   GIL: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường
   GIL: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
   GIL: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2020
   GIL: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020
   GIL: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt báo cáo tài chính riêng quý 2.2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngày niêm yết 02/01/2002
Vốn điều lệ 360,000,000,000
Số CP niêm yết 24,000,000
Số CP đang LH 36,000,000