CQ.VNM.KIS.M.CA.T.04
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
Chứng quyền CVNM2006: Thông báo điều chỉnh chứng quyền
Chứng quyền CVNM2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
Chứng quyền CVNM2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
CVNM2006: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM2006
Chứng quyền CVNM2006: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền CVNM2006: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CVNM2006: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2006
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành
Ngành
Ngày niêm yết 24/06/2020
Vốn điều lệ 1
Số CP niêm yết 2,000,000
Số CP đang LH 2,000,000