CQ.STB.KIS.M.CA.T.04
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
07/08/20 800 +180(29.03%) 11,170800.79798.62-10
06/08/20 620 -260(-29.55%) 22,1401,846.87990.22--
05/08/20 880 +260(41.94%) 50,3202,723.21,161.19-100
04/08/20 620 -320(-34.04%) 4501,171.19165--
03/08/20 940 +390(70.91%) 60672.35375--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
Chứng quyền CSTB2003: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền CSTB2003: Thông báo phát hành bổ sung chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền CSTB2003: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền CSTB2003: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
CSTB2003: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2003
Chứng quyền CSTB2003: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
CSTB2003: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2003
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành
Ngành
Ngày niêm yết 07/05/2020
Vốn điều lệ 1
Số CP niêm yết 3,000,000
Số CP đang LH 3,000,000