CQ.ROS.KIS.M.CA.T.02
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
26/10/20 140 -20(-12.50%) 386,8205,170.210,585.5670052,310
23/10/20 160 +10(6.67%) 434,3006,715.787,831.43200198,230
22/10/20 150 0(0.00%) 206,9409,246.675,319.1-320
21/10/20 150 0(0.00%) 26,7701,8424,264.84-6,060
20/10/20 150 0(0.00%) 65,2107,942.423,663.68--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
Chứng quyền CROS2002: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CROS2002: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CROS2002
Chứng quyền CROS2002: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
CROS2002: Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CROS2002
CROS2002: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CROS2002
Chứng quyền CROS2002: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành
Ngành
Ngày niêm yết 07/05/2020
Vốn điều lệ 1
Số CP niêm yết 2,000,000
Số CP đang LH 2,000,000