CQ.MWG.VND.M.CA.T.2020.0
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
Chứng quyền CMWG2005: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
Chứng quyền CMWG2005: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn
Chứng quyền CMWG2005: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
Chứng quyền CMWG2005: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
CMWG2005: Quyết định về việc hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMWG2005
Chứng quyền CMWG2005: Thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền
CMWG2005: Thông báo ngày ĐKCC để lập DS người sở hữu chứng quyền của Chứng quyền CMWG2005
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành
Ngành
Ngày niêm yết 23/04/2020
Vốn điều lệ 1
Số CP niêm yết 1,000,000
Số CP đang LH 1,000,000