CTCP Cấp nước Chợ Lớn
Nhóm ngành: Tiện ích
Ngành: Nước, chất thải và các hệ thống khác

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
03/08/20 24,350 0(0.00%) 070---
31/07/20 24,350 0(0.00%) 01,00010--
30/07/20 24,350 0(0.00%) 0210---
29/07/20 24,350 -1,800(-6.88%) 120275630--
28/07/20 26,150 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
CLW: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
CLW: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020
CLW: BCTC quý 2 năm 2020
CLW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng
CLW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền
CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
CLW: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tải tài liệu
   CLW: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
   CLW: BCTC quý 2 năm 2020
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 và đơn giá mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH Thương mại N.T.P
   CLW: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Tiện ích
Ngành Nước, chất thải và các hệ thống khác
Ngày niêm yết 11/01/2011
Vốn điều lệ 130,000,000,000
Số CP niêm yết 13,000,000
Số CP đang LH 13,000,000