CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành
Nhóm ngành: Bán lẻ
Ngành: Của hàng hàng hóa tổng hợp

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
23/10/20 36,000 -800(-2.17%) 3,960167.08248--
22/10/20 36,800 0(0.00%) 860163.75360.83--
21/10/20 36,800 0(0.00%) 1,06068300.83--
20/10/20 36,800 -800(-2.13%) 2,180137.39193.04--
19/10/20 37,600 0(0.00%) 055412--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
BTT: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng đầu năm 2020 so với 6 tháng đầu năm 2019
BTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền
BTT: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2020
BTT: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 2 năm 2020
BTT: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019
BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
BTT: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2020
Tải tài liệu
   BTT: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2020
   BTT: BCTC Công ty mẹ Soát xét quý 2 năm 2020
   BTT: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 2 năm 2020
   BTT: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
   BTT: BCTC Công ty mẹ quý 2 năm 2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Bán lẻ
Ngành Của hàng hàng hóa tổng hợp
Ngày niêm yết 14/04/2010
Vốn điều lệ 135,000,000,000
Số CP niêm yết 13,500,000
Số CP đang LH 13,500,000