CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
07/08/20 7,700 0(0.00%) 13,900371.16497.67--
06/08/20 7,700 0(0.00%) 51,7102,124.621,460.26--
05/08/20 7,700 +20(0.26%) 4,740965.95203.79--
04/08/20 7,680 -20(-0.26%) 14,230396.56386.09--
03/08/20 7,700 +400(5.48%) 11,800401.51697.33--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
SBSI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 lần 1
SBSI: Điều lệ tổ chức và hoạt động
BSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
SBSI: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 lần 1
SBSI: Đính chính số liệu BCTC quý 2/2020
BSI: BCTC quý 2 năm 2020
SBSI: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020
Tải tài liệu
   BSI: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020
   BSI: BCTC quý 2 năm 2020
   BSI: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   BSI: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   BSI: Nghị quyết HĐQT số 479/NQ-HĐQT ngày 18.06.2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Tài chính và bảo hiểm
Ngành Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan
Ngày niêm yết 19/07/2011
Vốn điều lệ 1,220,700,780,000
Số CP niêm yết 122,070,078
Số CP đang LH 121,570,689