CTCP An Trường An
Nhóm ngành: Khai khoáng
Ngành: Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
22/10/20 610 0(0.00%) 0----
21/10/20 610 0(0.00%) 0----
20/10/20 610 0(0.00%) 0----
19/10/20 610 0(0.00%) 0----
16/10/20 610 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
ATG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019
ATG: BCTC quý 3 năm 2020
ATG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020
SHB thu giữ tài sản đảm bảo của ATG để xử lý nợ xấu
ATG: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
ATG: Nhắc nhở chậm CBTT đóng cửa chi nhánh
ATG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
Tải tài liệu
   ATG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020
   ATG: BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2020
   ATG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CTCP An Trường An
   ATG: BCTC Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2020
   ATG: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2020
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch HoSE
Nhóm ngành Khai khoáng
Ngành Khai khoáng (ngoại trừ dầu mỏ và khí đốt)
Ngày niêm yết 22/08/2016
Vốn điều lệ 152,200,000,000
Số CP niêm yết 15,220,000
Số CP đang LH 15,220,000