CTCP 28 Quảng Ngãi
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm may mặc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
28/01/21 7,500 0(0.00%) 0----
27/01/21 7,500 0(0.00%) 0----
26/01/21 7,500 0(0.00%) 0----
25/01/21 7,500 0(0.00%) 0----
22/01/21 7,500 0(0.00%) 0----
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
AQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
AQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
AQN: Báo cáo thường niên 2019
AQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
AQN: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - ngày đăng ký cuối cùng 12/5/2020
AQN: Báo cáo tài chính năm 2019
AQN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tải tài liệu
   AQN: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   AQN: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   AQN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
   AQN: Báo cáo thường niên năm 2019
   AQN: BCTC Kiểm toán năm 2019
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngày niêm yết 20/05/2019
Vốn điều lệ 15,110,970,000
Số CP niêm yết 1,511,097
Số CP đang LH 1,511,097