CTCP 28.1
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm may mặc

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh
Thống kê giao dịch
NgàyGiáThay đổiKhối lượngBQ muaBQ bánNN muaNN bán
28/01/21 9,800 0(0.00%) 0----
27/01/21 9,800 0(0.00%) 300425885.71--
26/01/21 9,800 +300(3.16%) 16,6007,5001,041.67--
25/01/21 10,700 +1,300(13.83%) 141,50014,134.6210,300--
22/01/21 9,300 -300(-3.13%) 7,1001,127.275,763.64--
Thông tin tài chính
Doanh nghiệp cùng ngành
Tin tức
AG1: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên BKS, Kế toán trưởng - đăng ký bán 60,500 CP
AG1: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
AG1: Thay đổi nhân sự
AG1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
AG1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
AG1: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 5 tháng đầu năm 2020
AG1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Tải tài liệu
   AG1: Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2020
   AG1: Tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2020
   AG1: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   AG1: Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2020
   AG1: Báo cáo thường niên năm 2019
Thông tin cơ bản
Liên hệ Niêm yết Đăng ký KD Mốc lịch sử Sự kiện Ghi chú
Sàn giao dịch UPCoM
Nhóm ngành Sản xuất
Ngành Sản xuất các sản phẩm may mặc
Ngày niêm yết 10/01/2018
Vốn điều lệ 48,633,860,000
Số CP niêm yết 4,863,386
Số CP đang LH 4,863,386