CQ MSN-HSC-MET02
Nhóm ngành:
Ngành:

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

Ngày niêm yết  01/01/1900
Giá ngày GD đầu tiên 1,500
KL Niêm yết lần đầu 5,000,000
KL Niêm yết hiện tại 5,000,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành 5,000,000

Thay đổi vốn điều lệ

Thời gian Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
Dữ liệu đang được cập nhật

Cơ cấu sở hữu

Cổ đông Cổ phần % Tỷ lệ %
Dữ liệu đang được cập nhật

Công ty con, liên doanh, liên kết

Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
% sở hữu
Dữ liệu đang được cập nhật

Ban lãnh đạo 

Họ và tên Chức vụ T/G gắn bó
Dữ liệu đang được cập nhật

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tên
• Chức vụ
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tên
• Chức vụ
• Điện thoại

Cơ cấu lao động

Dữ liệu đang được cập nhật
Đồ thị cơ cấu lao động

THÔNG TIN THÀNH LẬP

Loại hình công ty Công ty cổ phần
Giấy phép thành lập (14/07/2020)
Giấy phép Kinh Doanh (14/07/2020)
Mã số thuế
Ngành nghề kinh doanh chính  
Mốc lịch sử  
 
Trụ sở chính
• Địa chỉ:
• Điện thoại:
• Fax:
• Email:
• Website:
Văn phòng đại diện
Logo