CTCP Bê tông Ly tâm An Giang
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất sản phẩm khoáng chất phi kim

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

Ngày niêm yết  10/11/2009
Giá ngày GD đầu tiên 18,500
KL Niêm yết lần đầu 2,300,000
KL Niêm yết hiện tại 3,050,781
KL Cổ phiếu đang lưu hành 3,050,781

Thay đổi vốn điều lệ

Thời gian Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
Dữ liệu đang được cập nhật
• 27/08/2015 30,508
• 14/03/2012 26,529
• 07/11/2008 23,000
• 31/07/2007 20,000
• 01/09/2003 15,000

Cơ cấu sở hữu

Cổ đông Cổ phần % Tỷ lệ %
Dữ liệu đang được cập nhật
• Cá nhân trong nước 1,189,756 39
• Tổ chức trong nước 1,715,804 56.24
• Cá nhân nước ngoài 6,411 0.21
• Tổ chức nước ngoài 138,810 4.55

Công ty con, liên doanh, liên kết

Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
% sở hữu
Dữ liệu đang được cập nhật
• CTCP Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa 15,000 26.00

Ban lãnh đạo 

Họ và tên Chức vụ T/G gắn bó
Dữ liệu đang được cập nhật
• Ông Nguyễn Thế Thành CTHĐQT Độc lập
• Ông Lê Duy Cửu GĐ/TVHĐQT 2001
• Ông Phạm Bửu Lộc TVHĐQT n/a
• Ông Nguyễn Thanh Gần Em Phó GĐ/TVHĐQT 1998
• Ông Trịnh Tấn Đệ KTT/TVHĐQT 2001
• Ông Lê Đức Thọ TBKS n/a
• Ông Tạ Văn Mẫn Thành viên BKS n/a
• Ông Đinh Văn Thi Thành viên BKS n/a

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tên Mr. Lê Duy Cửu
• Chức vụ Giám đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tên Mr. Nguyễn Thanh Gần Em
• Chức vụ Phó Giám Đốc Tài Chính
• Điện thoại (84.296) 393 1183

Cơ cấu lao động

Dữ liệu đang được cập nhật
Đồ thị cơ cấu lao động

THÔNG TIN THÀNH LẬP

Loại hình công ty Công ty cổ phần
Giấy phép thành lập 112/2003/QĐ-BCN (01/07/2003)
Giấy phép Kinh Doanh 1600669108 (01/09/2003)
Mã số thuế 1600669108
Ngành nghề kinh doanh chính  
- Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp
- Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 110KV, điện dân dụng và công nghiệp
- Thi công các công trình xây dựng công nghiệp, công cộng, cơ sở hạ tầng, thủy lợi và dân dụng...
Mốc lịch sử  
- Tiền thân là Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thành lập năm 1982
- Ngày 01/09/2003 được CPH thành CTCP Bê tông ly tâm An Giang.
 
Trụ sở chính
• Địa chỉ: Quốc lộ 91 - P.Mỹ Thới - Tp.Long Xuyên - T.An Giang
• Điện thoại: (84.296) 393 1184
• Fax: (84.296) 393 1187
• Email: btltag@vnn.vn
• Website: aceco.com.vn
Văn phòng đại diện
Logo