CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam
Nhóm ngành: Tài chính và bảo hiểm
Ngành: Bảo hiểm và các hoạt động liên quan

Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng quan Hồ sơ doanh nghiệp Thống kê giao dịch Phân tích kỹ thuật Tài chính Tin tức & Sự kiện Tài liệu So sánh

Cổ phiếu niêm yết và lưu hành

Ngày niêm yết  16/07/2009
Giá ngày GD đầu tiên 9,000
KL Niêm yết lần đầu 38,000,000
KL Niêm yết hiện tại 38,000,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành 36,841,800

Thay đổi vốn điều lệ

Thời gian Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
Dữ liệu đang được cập nhật
• 31/12/2008 380,000
• 18/10/2006 160,000

Cơ cấu sở hữu

Cổ đông Cổ phần % Tỷ lệ %
Dữ liệu đang được cập nhật
• CĐ Nhà nước 19,500,000 51.32
• CĐ khác 15,300,000 40.26
• Tổ chức trong nước 3,200,000 8.42

Công ty con, liên doanh, liên kết

Tên công ty Vốn điều lệ
(Triệu đồng)
% sở hữu
Dữ liệu đang được cập nhật

Ban lãnh đạo 

Họ và tên Chức vụ T/G gắn bó
Dữ liệu đang được cập nhật
• Ông Đinh Việt Đông CTHĐQT n/a
• Ông Đặng Văn Liễu TVHĐQT n/a
• Ông Dương Văn Thành TVHĐQT n/a
• Ông Lê Hồng Quân TVHĐQT n/a
• Ông Nguyễn Tiến Hải TGĐ/TVHĐQT 2007
• Ông Đỗ Minh Hoàng Phó TGĐ 2006
• Ông Mai Sinh Phó TGĐ 2012
• Ông Quách Tá Khang Phó TGĐ 2008
• Ông Trương Đình Cánh TBKS n/a
• Ông Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên BKS n/a

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tên Ms. Hoàng Thị Tính
• Chức vụ Tổng Giám đốc
• Số CMND
• Thường trú

Đại diện công bố thông tin

• Họ và tên Mr. Trần Ngọc Tuấn
• Chức vụ Tr.P Đầu Tư
• Điện thoại (84.24) 3762 2555

Cơ cấu lao động

Dữ liệu đang được cập nhật
Đồ thị cơ cấu lao động

THÔNG TIN THÀNH LẬP

Loại hình công ty Công ty bảo hiểm
Giấy phép thành lập 38GPĐC/KDBH (18/10/2006)
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế 0102183722
Ngành nghề kinh doanh chính  
- Bảo hiểm phi nhân thọ
- KD bảo hiểm gốc: BH sức khỏe và BH tai nạn con người; BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng hóa vận chuyển; BH tín dụng và rủi ro tài chính, BH thiệt hại KD
- KD tái bảo hiểm: nhận và nhượng tái BH đối với tất cả các nghiệp vụ BH phi nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước, ...
Mốc lịch sử  
Ngày 18/10/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 38GP/KDBH về việc thành lập CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
 
Trụ sở chính
• Địa chỉ: Tầng 6 nhà 29T1, đường Hoàng Đạo Thúy - Q.Cầu Giấy- Hà Nội
• Điện thoại: (84.24) 6299 0055
• Fax: (84.24) 6258 0055
• Email: baohiemagribank@abic.com.vn
• Website: http://www.abic.com.vn
Văn phòng đại diện
Logo