HOSE | HNX | UPCoM
HoSE

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN HOSE

kết quả giao dịch HOSE

(+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước
Giao dịch khớp lệnh
Giao dịch thỏa thuận
Lịch sử giá
Lịch sử lệnh
STT Mã CK KLCP
đang NY
Giá tham
chiếu
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Thay đổi Tổng
lệnh đặt
Tổng KL
đặt
GD Khớp lệnh Vốn hóa TT
Giá KL (*)Giá KL Giá KL Mua Bán Mua Bán KL GT
Đơn vị tính: Khối lượng (cổ phiếu) ; Giá trị (triệu đồng) ; Vốn hoá TT (triệu đồng) ,(*)Giá :Giá bình quân đợt 2; (+/-)% : Chênh lệch so với phiên trước