Thứ Năm, 07/01/2021 16:12

AMV: Nguyễn Thị Quỳnh Anh - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,468,180 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,468,180 CP (tỷ lệ 3.87%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Nhị Nương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,424,340 CP (tỷ lệ 14.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,468,180 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/01/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021.

HNX

Các tin tức khác
  • ICT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Xuân Chương (07/01/2021)
  • TV2: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn America LLC (07/01/2021)
  • HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 07/01/2021 (07/01/2021)
  • Chủ tịch Novaland đăng ký bán ra 12 triệu cp (07/01/2021)
  • CMV: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (07/01/2021)
  • CMV: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (07/01/2021)
  • HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3,000 CP (07/01/2021)
  • DSC: CTCP Việt Nam Equity - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 3,600,000 CP (07/01/2021)
  • MSB: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng (07/01/2021)
  • C4G: Nguyễn Thị Thu Huyền - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 162,300 CP (07/01/2021)