Thứ Ba, 03/11/2020 17:11

VPD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201103_20201103 - VPD - CBTT vv chi tra co tuc 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CSV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (03/11/2020)
  • NHC: TB chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (03/11/2020)
  • SHP: Quyết định của HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (03/11/2020)
  • DS3: Thông báo của VSD về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (03/11/2020)
  • SGN sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (03/11/2020)
  • DS3: Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (02/11/2020)
  • Đón tháng 11, doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tiền mặt cao nhất? (01/11/2020)
  • GDT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (30/10/2020)
  • SHA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ tiền và cổ phiếu (30/10/2020)
  • TCO: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (30/10/2020)