Thứ Tư, 04/11/2020 13:56

Tổng Công ty May 10 sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 17%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo Tổng Công ty May 10 - CTCP (UPCoM: M10) sẽ trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 17% vào ngày 09/12/2020.

Cụ thể, M10 dự kiến trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo tỷ lệ 17% (1,700 đồng/cp) . Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/11/2020.

Với 30.24 triệu cp đang lưu hành, dự kiến M10 sẽ chi hơn 51 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2020, doanh thu thuần của M10 tăng 9% so với cùng kỳ, lên gần 981 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn đã kéo lãi gộp giảm nhẹ, xuống còn 123 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng (gần 54 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (hơn 61 tỷ đồng) đồng loạt tăng. Ngược lại, chi phí lãi vay lại giảm 28%, ghi nhận hơn 4 tỷ đồng. Kết quả, lãi ròng giảm 50%, chỉ còn hơn 9 tỷ đồng chủ yếu do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của M10. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của M10

Lũy kế 9 tháng đầu năm, M10 ghi nhận doanh thu thuần tăng 14%, đạt 2,782 tỷ đồng và lãi ròng giảm 19%, xuống còn 42 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, M10 dự kiến mang về 2,700 tỷ đồng doanh thu (giảm 20%) và 45 tỷ đồng lãi trước thuế (giảm 45% so với thực hiện năm trước). Như vậy, dù chỉ mới kết thúc 9 tháng đầu năm nhưng M10 đã vượt 3% kế hoạch doanh thu và vượt 13% kế hoạch lãi trước thuế năm 2020.

Tính đến ngày 30/11/2020, tổng tài sản của M10 ghi nhận hơn 1,653 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối tháng 9, M10 đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 116 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm không ghi nhận khoản này. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 14%, lên hơn 427 tỷ đồng.

Ngược lại, hàng tồn kho giảm 21%, xuống còn 552 tỷ đồng với hơn 312 tỷ đồng là nguyên liệu, vật liệu. Ngoài ra, M10 còn dự phòng thành phẩm hơn 58 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ghi nhận gần 3.6 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng giảm 35%, xuống mức 1,282 tỷ đồng. Trong đó, M10 phải trả người lao động hơn 271 tỷ đồng và vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 273 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau khi thiết lập đỉnh tại mức giá 26,487 đồng/cp (13/04/2020), giá cổ phiếu M10 đã lao dốc và hiện đang giao dịch quanh mức 17,600 đồng/cp (chốt phiên sáng 04/11/2020), giảm 27% kể từ đỉnh phiên 13/04 với khối lượng giao dịch bình quân hơn 15,000 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu M10 từ đầu năm 2020 đến nay

Tiên Tiên

FILI

Các tin tức khác
  • HDBank chia cổ tức năm 2019 đợt 2, tăng vốn lên hơn 16,088 tỷ đồng (04/11/2020)
  • Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản (Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI - PRE) (03/11/2020)
  • VPD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền (03/11/2020)
  • CSV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (03/11/2020)
  • NHC: TB chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (03/11/2020)
  • SHP: Quyết định của HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (03/11/2020)
  • DS3: Thông báo của VSD về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (03/11/2020)
  • SGN sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (03/11/2020)
  • DS3: Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (02/11/2020)
  • Đón tháng 11, doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tiền mặt cao nhất? (01/11/2020)