Thứ Hai, 23/11/2020 17:33

SKG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Nguyệt Nhi

Hà Nguyệt Nhi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201123_20201123 - SKG - BC KQGDCP NNB - Ha Nguyet Nhi.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Minh Tuấn (23/11/2020)
  • VGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương (23/11/2020)
  • HAP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Xuân Cường (23/11/2020)
  • VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Nhàn (23/11/2020)
  • VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Bửu Trương (23/11/2020)
  • API: API công bố kết quả mua lại Trái phiếu trước hạn (23/11/2020)
  • BXH: Công ty cổ phần HLS - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 24,300 CP (23/11/2020)
  • DGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phan Thế Tuyển (23/11/2020)
  • MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SCIC (23/11/2020)
  • NBP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Năng lượng R.E.E (23/11/2020)