Thứ Sáu, 06/11/2020 17:17

PAC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn PAC

Công đoàn PAC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201106_20201106 - PAC - Bao cao Giao dich co phieu Cong doan.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • PME: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Stada Service Holding B.V. (06/11/2020)
  • NPM11911: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu (06/11/2020)
  • SHB - Giá tăng mạnh nhưng kết quả kinh doanh chưa tương xứng (09/11/2020)
  • NPM11910: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu (06/11/2020)
  • NPM11909: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến chủ sở hữu trái phiếu (06/11/2020)
  • CMX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Bùi Đức Dũng (06/11/2020)
  • AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GMBH & Co. KG (06/11/2020)
  • CCA: Võ Đông Đức - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (06/11/2020)
  • AMS: Nguyễn Văn Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (06/11/2020)
  • BSL: Võ Hải Thanh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP (06/11/2020)