Thứ Hai, 09/11/2020 14:01

NLG: Thông báo về việc bô sung, cập nhật thông tin cá nhân của cổ đông và thông báo nhận cổ tức

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thông báo về việc bô sung, cập nhật thông tin cá nhân của cổ đông và thông báo nhận cổ tức như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201109_20201109 - NLG - Cap nhat thong tin CD, nhan co tuc bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CMG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (09/11/2020)
  • CMG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (09/11/2020)
  • QTP: Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2019 (09/11/2020)
  • Có bao nhiêu doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần 09-13/11? (08/11/2020)
  • BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (06/11/2020)
  • PTG chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% (06/11/2020)
  • Khởi động thương vụ sáp nhập đầu tiên trong kế hoạch quy về một mối tại KIDO  (06/11/2020)
  • ITD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (06/11/2020)
  • DRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (06/11/2020)
  • ITC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (05/11/2020)