Thứ Hai, 02/11/2020 14:16

IMP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã CK: IMP) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201102_20201102 - IMP - Thong bao niem yet va giao dich chung khoan thay doi niem yet (ESOP).pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (02/11/2020)
  • VIB: Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VIB trên HOSE (02/11/2020)
  • HDB: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết (02/11/2020)
  • NVL: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (02/11/2020)
  • SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (02/11/2020)
  • MPC: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (02/11/2020)
  • CEN: Ngày 06/11/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung (02/11/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết của E1VFVN30 (02/11/2020)
  • TPS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (30/10/2020)
  • TMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (30/10/2020)