Thứ Sáu, 13/11/2020 16:42

IMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG

KWE Beteilgungen AG báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201113_20201113 - IMP - BC về thay đổi sở hữu của CĐL - KWE BETEILGUNGEN AG.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CEE: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Xuân Phước (13/11/2020)
  • FLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trịnh Văn Quyết (13/11/2020)
  • VDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thị Hậu (13/11/2020)
  • HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 13/11/2020 (13/11/2020)
  • SID: Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 190,000 CP (13/11/2020)
  • VRG: Phạm Trung Thái - Chủ tịch HĐQT - đã bán 100,000 CP (13/11/2020)
  • LTG: Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund không còn là cổ đông lớn (13/11/2020)
  • Gelex sắp bán 12 triệu cổ phiếu quỹ với giá 12,000 đồng/cp (13/11/2020)
  • CTC: Trần Danh Lượng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,182,216 CP (13/11/2020)
  • Tổng Giám đốc DHM nâng sở hữu lên 24% (13/11/2020)