Thứ Tư, 04/11/2020 09:03

HDBank chia cổ tức năm 2019 đợt 2, tăng vốn lên hơn 16,088 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank, HOSE: HDB) vừa công bố quyết định tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 16,088 tỷ đồng thông qua chia cổ tức năm 2019 (đợt 2), ngay sau khi hoàn thành tăng vốn đợt 1 năm 2020 từ 9,810 tỷ đồng lên 12,707 tỷ đồng.

Thông tin được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố cho biết, HDBank vừa hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 từ mức 9,810 tỷ đồng lên hơn 12,707 tỷ đồng. Mức vốn mới được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch & Đầu Tư TP.HCM cấp ngày 02/11/2020.

Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1 là 289.8 triệu cp, trong tổng số 627.8 triệu cp ĐHCĐ quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020.

HDBank triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019. Tỷ lệ phát hành là 26.92% tính số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35%  tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

HDBank có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn. Mới đây, ngân hàng này cũng phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi cho đối tác chiến lược nước ngoài, giúp tích cực hơn nữa hệ số CAR (theo Basel II) mà hiện nay đã ở mức tốt 10.9%. Chất lượng tài sản tiếp tục duy trì với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. 

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác
  • Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản (Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI - PRE) (03/11/2020)
  • VPD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền (03/11/2020)
  • CSV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (03/11/2020)
  • NHC: TB chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (03/11/2020)
  • SHP: Quyết định của HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (03/11/2020)
  • DS3: Thông báo của VSD về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (03/11/2020)
  • SGN sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (03/11/2020)
  • DS3: Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (02/11/2020)
  • Đón tháng 11, doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tiền mặt cao nhất? (01/11/2020)
  • GDT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (30/10/2020)