Thứ Ba, 03/11/2020 17:00

CSV: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã CK: CSV) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201103_20201103 - CSV - TB NDKCC tam ung co tuc dot 1.2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • NHC: TB chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (03/11/2020)
  • SHP: Quyết định của HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (03/11/2020)
  • DS3: Thông báo của VSD về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức (03/11/2020)
  • SGN sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% (03/11/2020)
  • DS3: Thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (02/11/2020)
  • Đón tháng 11, doanh nghiệp nào chốt quyền chia cổ tức tiền mặt cao nhất? (01/11/2020)
  • GDT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (30/10/2020)
  • SHA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ tiền và cổ phiếu (30/10/2020)
  • TCO: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (30/10/2020)
  • COM: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (30/10/2020)