Thứ Hai, 09/11/2020 10:15

CMG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201109_20201106 - CMG - TB NDKCC chi tra co tuc nam 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • QTP: Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2019 (09/11/2020)
  • Có bao nhiêu doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu trong tuần 09-13/11? (08/11/2020)
  • BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (06/11/2020)
  • PTG chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% (06/11/2020)
  • Khởi động thương vụ sáp nhập đầu tiên trong kế hoạch quy về một mối tại KIDO  (06/11/2020)
  • ITD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (06/11/2020)
  • DRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (06/11/2020)
  • ITC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (05/11/2020)
  • VNL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (05/11/2020)
  • KSB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (05/11/2020)