Thứ Sáu, 06/11/2020 15:18

BFC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã CK: BFC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201106_20201106 - BFC - TB ngay DKCC tam ung co tuc dot 1 nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • PTG chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% (06/11/2020)
  • Khởi động thương vụ sáp nhập đầu tiên trong kế hoạch quy về một mối tại KIDO  (06/11/2020)
  • ITD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (06/11/2020)
  • DRC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền (06/11/2020)
  • ITC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (05/11/2020)
  • VNL: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền (05/11/2020)
  • KSB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (05/11/2020)
  • VPI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức (05/11/2020)
  • SBA: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (05/11/2020)
  • SHI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (05/11/2020)