Thứ Hai, 05/10/2020 17:12

VCI: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt công bố đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201005_20201005 - VCI - Dinh Chinh CBTT Thay Doi So Luong CP Dang Luu Hanh.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VCSC: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • HNX: Ngày 09/10/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) (05/10/2020)
  • VNDS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • PLP: Quyết định thay đổi niêm yết (05/10/2020)
  • Hãng bao bì Thuận Đức sẽ niêm yết lên HOSE với định giá hơn ngàn tỷ (05/10/2020)
  • BWS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)
  • Công ty con của PVI được chấp thuận niêm yết lên HNX (05/10/2020)
  • TDP: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên (05/10/2020)
  • HNX: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) (05/10/2020)
  • VCSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (05/10/2020)