Thứ Tư, 14/10/2020 17:26

VC9: Báo cáo tài chính quý III năm 2020 - cơ quan công ty

.

Tài liệu đính kèm:
1.VC9_2020.10.14_914dd04_20.VC9.BCTC_Q3.2020.CQCTY_cims.pdf
2.VC9_2020.10.14_b37806f_Van_ban_CBTT_va_giai_trinh_bien_dong_SXKDcims.pdf

HNX

Các tin tức khác
  • NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty (14/10/2020)
  • TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2 (14/10/2020)
  • GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (14/10/2020)
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)
  • MWG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB (14/10/2020)
  • Lãi ròng quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 88% (14/10/2020)
  • Doanh thu giảm, lãi ròng quý 3 của KTC vẫn gấp 2.4 lần cùng kỳ (15/10/2020)
  • DND: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (14/10/2020)