Thứ Tư, 14/10/2020 17:19

TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201014_20201014 - TLD - GCN DKKD thay doi lan 8, Dieu le cong ty.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (14/10/2020)
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)
  • MWG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB (14/10/2020)
  • Lãi ròng quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 88% (14/10/2020)
  • Doanh thu giảm, lãi ròng quý 3 của KTC vẫn gấp 2.4 lần cùng kỳ (15/10/2020)
  • DND: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (14/10/2020)
  • THS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (14/10/2020)
  • TTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền (14/10/2020)