Thứ Năm, 08/10/2020 16:31

SVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 và điều lệ công ty sửa đổi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 và điều lệ công ty sửa đổi như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201008_20201008 - SVT - CBTT Giay CNDKDN thay doi lan thu 16 va Dieu le moi_compressed.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • SSC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc (08/10/2020)
  • CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE2004 (08/10/2020)
  • NPM11907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/04/2020 đến và không bao gồm ngày 31/10/2020) (08/10/2020)
  • Hòa Bình 8 năm liên tiếp đạt Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu (08/10/2020)
  • PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/10/2020)
  • BTN: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC nâm 2020 (08/10/2020)
  • DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)