Thứ Năm, 08/10/2020 16:32

SSC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201008_20201008 - SSC - CBTT mien nhiem PTGĐ Le Minh Chanh.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • CREE2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CREE2004 (08/10/2020)
  • NPM11907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 30/04/2020 đến và không bao gồm ngày 31/10/2020) (08/10/2020)
  • Hòa Bình 8 năm liên tiếp đạt Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu (08/10/2020)
  • PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/10/2020)
  • BTN: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC nâm 2020 (08/10/2020)
  • DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)