Thứ Năm, 08/10/2020 15:23

PVM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 30/10/2020 đến ngày 18/11/2020
          - Địa điểm thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang www.pvmachino.vn
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/11/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Tầng 13. tòa nhà CEO, lô HH2-1 khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác
  • BMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị (08/10/2020)
  • BTN: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC nâm 2020 (08/10/2020)
  • DKC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (08/10/2020)
  • FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • AMD thoái sạch vốn tại công ty con (08/10/2020)
  • FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)
  • E1VFVN30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/10/2020 (08/10/2020)