Thứ Sáu, 30/10/2020 14:53

PVD: Lãi ròng gấp 2.6 lần sau 9 tháng, thu nợ từ PVEP hơn 120 tỷ đồng

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HOSE: PVD) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu gần 1,271 tỷ đồng và lãi ròng 39 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 43% so cùng kỳ.

PVD cho biết Công ty có 1.7 giàn khoan cho thuê trong quý 3 (cùng kỳ không có giàn khoan thuê). Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng 19% về doanh thu và 43% về lợi nhuận trong quý 3, lần lượt đạt gần 1,271 tỷ đồng và 39 tỷ đồng.

Đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng tăng 4.2% so cùng kỳ; hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng sở hữu thu hẹp đáng kể về mức 55% (cùng kỳ đạt 91%). Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận các dịch vụ liên quan như dịch vụ chế tạo, dịch vụ cung ứng vật tư cũng giảm so cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVD có doanh thu hơn 4,409 tỷ đồng và lãi ròng gần 125 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 156% (gấp 2.6 lần) so cùng kỳ. Như vậy, Công ty đã vượt 84% kế hoạch lợi nhuận (LNST) năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020 của PVD
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của PVD

Tính tới thời điểm 30/09, PVD đang có tổng tài sản 20,972 tỷ đồng, xấp xỉ hồi đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 2,162 tỷ đồng, tăng 13%; ngược lại, hàng tồn kho được giải phóng 14% về mức 718 tỷ đồng.

Đáng ghi nhận là PVD đã thu hẹp phân nửa khoản nợ xấu sau 9 tháng, chỉ còn 131 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ của TCT Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã giảm 65% so với đầu năm, tương ứng số tiền gần 122 tỷ đồng.

Thuyết minh nợ xấu của PVD tại thời điểm 30/09/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của PVD

Duy Na

FILI

Các tin tức khác
  • Lãi 1.6 ngàn tỷ nhưng GVR mới đạt phân nửa kế hoạch sau 9 tháng (30/10/2020)
  • THS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lấy ý kiến bằng văn bản) (30/10/2020)
  • Lãi trước thuế quý 3/2020 Nam Á Bank tăng hơn 42% so cùng kỳ  (30/10/2020)
  • Tăng thu ngoài lãi, SHB báo lãi trước thuế quý 3 tăng 35% (30/10/2020)
  • PIS: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (30/10/2020)
  • VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/10/2020)
  • VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/10/2020)
  • VTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/10/2020)
  • VET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (30/10/2020)
  • SGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/10/2020)