Thứ Năm, 29/10/2020 17:48

PVD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201029_20201029 - PVD - Giai trinh BCTC Cty Me va HNhat Q3_2020_Signed.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • SAB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 (29/10/2020)
  • VTB: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019 (29/10/2020)
  • TEG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 (29/10/2020)
  • TIX: Quyết định của HĐQT về việc chốt DSCĐ để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 và tổ chức ĐHĐCĐTN 2020 (29/10/2020)
  • VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (29/10/2020)
  • LSS: Thông báo công văn của Sở KHĐT về đồng ý gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 (29/10/2020)
  • SSI: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020 (29/10/2020)
  • HID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (29/10/2020)
  • SHI: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2020 (29/10/2020)
  • SHI: BCTC quý 3 năm 2020 (29/10/2020)