Thứ Tư, 14/10/2020 17:25

NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201014_20201014 - NVL - CBTT NQ HDQT vv tang von dieu le sau khi phat hanh ESOP.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2 (14/10/2020)
  • GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (14/10/2020)
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)
  • MWG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB (14/10/2020)
  • Lãi ròng quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 88% (14/10/2020)
  • Doanh thu giảm, lãi ròng quý 3 của KTC vẫn gấp 2.4 lần cùng kỳ (15/10/2020)
  • DND: Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (14/10/2020)
  • THS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (14/10/2020)