Thứ Sáu, 30/10/2020 15:17

IMP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Thị Hồng

Trần Thị Hồng thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201030_20201030 - IMP - Thong bao giao dich co phieu - Tran Thi Hong.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VTD: Phạm Thị Thu Hoài không còn là cổ đông lớn (30/10/2020)
  • SD1: Nguyễn Xuân Dũng - Ủy viên HĐQT - đã mua 300,000 CP (30/10/2020)
  • DHN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đỗ Thị Nga (30/10/2020)
  • IDV: Nguyễn Thị Lâm Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 10,000 CP (30/10/2020)
  • IDV: Nguyễn Anh Đệ - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 15,000 CP (30/10/2020)
  • Một cá nhân liên tiếp gom cổ phiếu SPI (30/10/2020)
  • Bầu Đức hoàn tất gom 50 triệu cp HAG (30/10/2020)
  • SDV: Công bố thông tin thông qua chủ trương thực hiện hợp đồng với bên có liên quan SNZ (30/10/2020)
  • OPC: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đỗ Thụy Như Hà (29/10/2020)
  • DBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Anh Vũ (29/10/2020)