Thứ Tư, 14/10/2020 17:26

HU3: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20201014_20201014 - HU3 - CBTT NQ HDQT 12 dieu chinh ngay chot DS tra co tuc 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác
  • VMC: Báo cáo tài chính quý 3/2020 (công ty mẹ) (14/10/2020)
  • VC9: Báo cáo tài chính quý III năm 2020 - cơ quan công ty (14/10/2020)
  • NVL: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty và sửa đổi điều lệ công ty (14/10/2020)
  • TLD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8. Điều lệ công ty sửa đổi và giấy chứng nhận ĐKCK thay đổi lần 2 (14/10/2020)
  • GEG: Nghị quyết HĐQT về việc không tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc (14/10/2020)
  • VHC: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • SBA: Giải trình chênh lệch KQKD quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước (14/10/2020)
  • MWG: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn (14/10/2020)
  • MBS: Nghị quyết HĐQT về việc thiết lập hạn mức tín dụng với VCB (14/10/2020)
  • Lãi ròng quý 3 của Nhiệt điện Hải Phòng tăng hơn 88% (14/10/2020)